Штампа
Категорија: Категорија (sr-rs)
Погодака: 18528

masineПружамо мноштво услуга из делатности грађевинарства, ископа, услуга мини багером и великим багерима, те превоза робе кипером.

Вујић Брезовица - осим грађевинских услуга као што су ископи и земљани радови, можемо Вам понудити услугу превоза робе и материјала. Комплетно опремљени потребном механизацијом, компетентни смо за извођење земљаних радова, рушење грађевинских објеката, одвоз и довоз материјала те прекоп канала и путева.
 
Мини багером вршимо ископе канала за постављање различитих инсталација, септичких јама, подрума, мањих темеља, ископе приликом уређње околине или садње воћака.

Ископи багером, рушење, планирање и уређење свих врста терена, одвоз и довоз грађевинског материјала.
Ископи темеља, подрума, канала за струју, воду, канализацију, гас и др. Са багерима од 1.5 т., 3.5 т., 8 т., 22 т.

Ископ мини багером
 
Вршимо следеће ископе мини багером:

канали (вода, струја)
септичке јаме
подруми
гробнице
темељи
базени
остали ископи по потреби

Ископи
Ископи за канализацију
Превоз материјала
Превоз робе мањим камионом - кипером
Ископи мини багером - ископи канала за постављање различитих инсталација, септичких јама, подрума, мањих темеља, ископи приликом уређња околине или садње воћака
Уређење околине